Във връзка със стартирането на належащи ремонти и необходимите подобрения в храма: Изграждане на пристройка-параклис към основната сграда на храма за палене на свещи, РемонтПрочетете повече →

Асистираната репродукция и православният поглед Срещата ще бъде посветена на въпросите, свързани с етичните аспекти на асистираната репродукция, и визията на православното учение по актуалнатаПрочетете повече →