Неделното училище по вероучение в Храм „Св. Георги “, Дървеница събира деца от първи до седми клас, изучаващи християнските истини.
Тогаващният предстоятел, Свещеноиконом приснопаметният отец Димитър, с радост благослови училището и каза : „С три или с пет деца, но ще имаме училище по вероучение“. И наистина училището започна с шест ученика: Дария и Михаил, Ана и Ева, Христо и Антон. За кратко време групата се увеличи с още шест деца. През години работим по програма на МОН, учебно помагало „Свещена история на Новия завет“, утвърдени през 1997 г. и 1999 г. С протокол №6 и №8 на МОН. От църквата се закупиха помагала за децата: „Детски молитвеник“, „Ангела -Пазител“, детска библия от издателство „Слънчице“-безплатна и други пособия и тетрадки.
Първите занятия бяха посветени на правилата: как да се държим в храма, запознаване със свещените изображения и какво е тяхното значение. Следващите теми бяха : Молитвата – разговор с Бога – творец на всичко видимо и невидимо; Сътворението на света; Десетте Божии заповеди. Следващите теми от Новия завет са свързани със земния живот на Иисуса Христа – от Рождество Христово до възнесение Христово. Запознаването с житията на светиите, като пример и образец на вяра, надежда и любов към Бога.
Специално внимание обърнахме на Господнята молитва, като особен акцент поставихме на прошенията в молитвата с въпросите: какво представлява молитвата, как се приготвяме за нея, кои са условията , за да бъде чута и разбрана нашата молитва и др.
Запознавайки се с християнските истини и определен обем от знания от особено важно значение е по-успешното придобиване на християнски навици и култура на поведение. Самото присъствие в църквата води до освещаване от Божията благодат. Това е изключително необходимо днес, защото над всяко дете дебнат безброй опасности: наркотици, секти, алкохол, сводници, срещи с душевно болни хора, проституция и ред други изкушения. Затова, за да запазим духовното здраве на децата, връзката и работата с родителите я поставихме на особено внимание.
В това отношение са полезни разговорите с родителите, от които по-голяма част посещават всяка неделя литургиите, в някои случаи и занятията. Целта е те да разберат, че не само осигуряването на материалните условия за живот са важни, както изучаването на светското знание и чуждите езици, но с не по-малък акцент трябва да бъде и духовното знание – важна предпоставка за духовното им здраве и да не допуснем щото духовният глад да се запълни с вредни храни.
При работата с родителите голямо значение отдаваме на тяхната просветеност, като те получават от църквата книги, преснимани материали „Как да възпитавам в християнски добродетели моето дете?“, беседи, тържества и др. Всяка година правим среща – разговор на 25 ноември – деня на християнското семейство, както и предстоящото вълнуващо тържество „Рождество Христово “- Коледа.
Изводът е, че съвместните усилия, както на църквата , така и на родителите, дават по-добри резултати в работата с децата. Всички осъзнаваме, че е по-лесно да се създаде едно дете физически, но много по-трудно е да го изградим духовно – добродетелно с християнски мироглед, за да казваме заслужено „Отче Наш“. Основното е, че децата разбират, че нашите резултати се дължат главно на Божието благоволение, а не само на нашите скромни усилия. Затова винаги благодарим и се молим за Божията помощ с думите „Господи благослови“, а накрая „Слава Богу за всичко“.
Благодарим и на нашия предстоятел на църквата отец Флавиан и иподякон Андрей за постоянните грижи към училището.

Част от историята на неделното училище