Бракът е тайнство, при което младоженците в името на любовта пристъпват доброволно към бракосъчетание и обещават тържествено пред Църквата да пазят съпружеската вярност. На тях им се дава свише чрез извършителя на тайнството божествена благодат. Тя освещава техния брачен съюз, възвишава го до духовното единение на Иисус Христос с Църквата и им съдейства да постигнат трите основни цели на брака: взаимно подпомагане по пътя към нравствено усъвършенствуване, благословено раждане на деца и тяхното християнско възпитание.

За извършване на тайнството Венчание (брак) в храм „Св. Вмчк. Георги Победоносец” – кв. Дървеница, гр. София е необходимо:

Предварително да се уточни в храма деня и часа за Св. Венчание.

1. Кръщелни свидетелства на младоженците.
2. Кръщелно свидетелство на венчалния свидетел – кумът
3. Венчални пръстени – халки – 2 броя
4. Сватбена пита (хляб)
5. Вино – червено
6. Мед – пчелен
7. Чаша – 1 брой
8. Свещи – 2 броя (може да бъдат донесени отвън)
Един брой се закупува от храма за едносвещника.

Забележка:
Новобрачните да не са в роднинска връзка помежду си и да не са трето венчило.

Телефон за връзка със заявителя:


Такси за треби и тайнства в сила от 01.01.2019. »