Председател
Архимандрит Флавиан Стефчов Иванов – Храм „Св. Вмчк Свети Георги”

Габриела Василева Сарандева
Костадин Ангелов Шотев
Марийка Атанасова Петрова
Димитър Иванов Георгиев
Лидия Александрова Драгомирова
Тереза Атанасова Попова