Председател
Архимандрит Флавиан Стефчов Иванов – Храм „Св. Вмчк Свети Георги”

Андрея Белчев
Габриела Василева Сарандева
Димитър Иванов Георгиев
Пламен Петров