Господ Иисус Христос установил тайнството Кръщение веднага след Възкресението Си, когато се явил на Своите ученици и им казал: „Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух” (Мат.28:19).
Кръщението е тайнство, при което вярващия чрез трикратно потапяне във вода и произнасяне името на Отца и Сина и Светия Дух се очиства от първородния и от личните грехове (ако е възрастен), възражда се за нов, праведен и свят живот в единение с Бога.

За св. Кръщение в храм „Св. Вмчк. Георги Победоносец” – кв. Дървеница, гр. София е необходимо:

Предварително да се уточни в храма деня и часа за светото Кръщение.

Да се подготвят и носят:

1. Акт за раждане на кръщаващия се.
2. Кръщелно свидетелство на кръстника (кръстницата)
3. Кърпа (хавлия) за кръщавания. Кърпа и сапун за храма.
4. Китка свързани свежи цветя.
5. Три броя свещи, закупени от храма.

Забележка:
Кръстник (кръстница) не могат да бъдат такива на своите годеница или годеник, а също така майка или баща на своите деца.

Телефон за връзка със заявителя:


Такси за треби и тайнства в сила от 01.01.2019. »