Във връзка със стартирането на належащи ремонти и необходимите подобрения в храма:

Изграждане на пристройка-параклис към основната сграда на храма за палене на свещи,
Ремонт на подовата настилка,
Реставрация на стенописите и иконостаса и други,
Настоятелството на храма набира средства за извършването им в брой и по банков път.

Банкова сметка на храма:
Храм Свети Георги Победоносец – кв. Дървеница
Банка: ДСК
IBAN: BG02STSA93000001433326
BIC: STSABGSF