Започна възстановяването на разрушения през 50-те години на миналия век параклис „Свети Спас“.
Предприемат се действия по разработването на проект за изграждане на храм на същото място.
За тази цел е назначено четиричленно настоятелство, което ще се ангажира да подготви необходимото за ограждане на мястото, за неговото присъединяване към електроразпределителната мрежа и ВиК мрежи.
Призоваваме за помощ с финансови средства, материали или труд за да се осъществи това начинание.