На мястото на починалия учител по вероучение Никола Хаджиев е утвърден проф. Иван Желев.
Занятията на неделното училище продължават според редовната си програма всяка неделя от 12.00 до 13.00 часа (след неделната служба).