Утвърдени от Софийски епархийски съвет с решение от заседание на 07 декември 2012 година, протокол № 15,  църковни настоятели и членове на проверителната комисия:
Виж копие от писмото до предстоятеля на храма …»

 

 

 

 

 


Църковни настоятели:
проф. д.м.н. Елисавета Илиева Панчевапроф. д.м.н. Елисавета Илиева Панчева

 

 

 

 

 


Валери Петров ДелчевВалери Петров Делчев

 

 

 

 

 


Димитър Иванов ГеоргиевДимитър Иванов Георгиев

 

 

 

 

 


Андрей Владимиров БелчевАндрей Владимиров Белчев

 

 

 

 

 


Лазарка Димитрова ХристоваЛазарка Димитрова Христова

 

 

 

 

 


Пламен Владимиров ПетровПламен Владимиров Петров

 

 

 

 

 


Членове на проверителната комисия:

  • Никола Ангелов Николов
  • Лиляна Пеева Стоева
  • Марийка Атанасова Петрова
  • Василка Ангелова Петрова