„Моят Отец досега работи, и Аз работя“ /Йоан 5:17/, казва сам Спасителят.
Това означава, че ние не само трябва да преживяваме пасхалната радост от Възкресението, но този „празник на празниците“ да ни бъде стимул да работим постоянно върху себе си. Защото Бог изпрати своя Син Иисус Христос на земята като Богочовек, който доброволно даде своята кръв за всяко човешко същество. И още по- важно е как ще работим с нашите деца за възпитанието им в Християнски дух и култура.
Нека да припомним думите на св. Йоан Кронщадски, който наред с пастирската си дейност е бил учител по вероучение 25 години и казва, че „училище без Бога е суета“. Защо е суета? – Защото, изучавайки само светските науки, а сме оставили децата неграмотни в евангелското знание за Бога, Християнските истини и за вечния живот. От най-ранна възраст сме се стремяли да учат английски и други езици, а сме пропуснали поне да ги научим на Господнята молитва „Отче Наш“. Изпращаме ги да учат модерни танци или бойни изкуства, но не сме ги научили как да се прекръстват. Така ги приучаваме още от малки в светския дух и култура и ги отчуждаваме от вярата, църквата, библейския морал и християнско благочестие. Тук трябва да припомним един железен закон, а именно, че който живее без Бога, служи на мамона, т.е дявола. И не е чудно, че голяма част от подрастващите не знаят как да се молят, не са вкусвали Христовата плът и кръв при причастието от Светата Чаша. И чудно ли е, че който не изповядва своите грехове, не е изпитвал чувството на виновност, на страх Божий, той започва да притъпява своята съвест и да мисли, че всичко му е позволено. Затова е много важно още от малки децата да се научат да разбират Христовия език – езика на любовта, защото Иисус Христос е любов.
Именно в училищата по вероучение те ще продължат да осмислят Християнската любов към Бога, към светиите, към небесните сили: Архангели, Серафими, Херувими и към ближните. Придобивайки Християнски навици и добродетели, те ще израстнат пълноценни духовни личности. Така, получавайки духовна храна, ще се предпазят от вредната, а именно: алкохол, проституция, наркотици и ред други пороциизкушения. Известно е на всички, че над децата ни дебнат тези и безброй други опасности. Затова с Божията помощ, усвоявайки Християнския дух и култура, те по-лесно ще се ориентират кое е богоугодно и ще се вслушат в Божия глас – съвестта си и не ще допуснат отчаяние и такива заблуди, които да ги доведат до някои фатални действия. И нека родителите, когато имат нужда от духовна помощ, се доверят на духовници, учители, богослови и не пречат на децата си да се учат в училищата по вероучение. Във връзка с това и по повод Възкресението искам да изкажа християнската си благодарност към всички родители от Неделното училище по вероучение в Храм „Св. Георги Победоносец“ Дървеница и специално на Кирил и Светла, чиято дъщеря Дария преди 6 години стана повод да ускорим откриването на училището, и която с брат си Михаил продължават да се учат. И с благословението на покойния отец Свещеноиконом Димитър училището продължава и до днес. С особено внимание се отнасят към Християнското възпитание на децата и родителите на Евгения, Виктория, Ивайло, Маргаритка, Йоана, Боян, Златина, Йоана, Радина, Данчо, Йоан, Пресиан.
В чест на този празник нека и други родители да осмислят значението на думата „възпитание“ в широк смисъл, а тя означава: даване на онази духовна храна, необходима за правилното развитие и усъвършенстване по посока на доброто, на истината, на Бога.
Изказвам и моята най-сърдечна благодарност към предстоятеля на църквата архимандрит Флавиан, на отец Стоян, Андрей и цялото настоятелство, както и за подкрепата на моето семейство.
Нека Господ бъде с всички нас!Амин!
Спаска Шотева – учител богослов