На 11 ноември 2012 година бяха проведени избори за църковно настоятелство съгласно устава на БПЦ, “…чл. 140  (4)  Църквата се управлява от църковно настоятелство, което се състои от 4-6 души и се представлява пред компетентните органи от енорийския свещеник, който е председател на църковното настоятелство. В определени случаи по решение на настоятелството председателят може да упълномощава и други лица да го представляват. В своята дейност  настоятелството се подпомага от прицърковни организации, като православни християнски братства и други…”
Изборите протекоха нормално и съобразно изискванията.
Резултатите ще бъдат оповестени на сайта след утвърждаването на списъка от епархийския съвет.