На 11 ноември 2012 година в храм Св. Вмчк Георги Победоносец- кв. Дървеница, гр. София ще се проведе избор за църковно настоятелство съгласно  Устава на Българската Православна Църква.

“…чл. 140  (4)  Църквата се управлява от църковно настоятелство, което се състои от 4-6 души и се представлява пред компетентните органи от енорийския свещеник, който е председател на църковното настоятелство. В определени случаи по решение на настоятелството председателят може да упълномощава и други лица да го представляват. В своята дейност  настоятелството се подпомага от прицърковни организации, като православни християнски братства и други…”

Кандидатите за ново църковно настоятелство са представени по-долу, както следва по азбучен ред на имената:

Андрей Владимиров БелчевАндрей Владимиров Белчев – организатор производство.
Роден на 09.07.1973 година.
Черкува се в храма от 2003 година.

 

 

 

 


Валери Петров ДелчевВалери Петров Делчев – частен бизнес.
Роден на 04.09.1962 година.
Черкува се в храма от 1992  година.

 

 

 

 


Димитър Иванов ГеоргиевДимитър Иванов Георгиев – инженер.
Роден  на 26.04.1953 година.
Черкува се в храма от 1991 година.

 

 

 

 


проф. д.м.н. Елисавета Илиева Панчевапроф. д.м.н. Елисавета Илиева Панчева

Родена на 09.07.1944 година.
Черкува се в храма от 2003 година.

 

 

 

 

 


Лазарка Димитрова ХристоваЛазарка Димитрова Христова – служител в Български пощи.
Родена на 01.04.1953 година.
Черкува се в храма от 1956 година.

 

 

 

 


Пламен Владимиров ПетровПламен Владимиров Петров – работещ пенсионер.
Роден на 06.04.1944 година.
Черкува се в храма от 1982 година.

 

 

 

 


HristosMurutisХристос Мурутис – частен бизнес.
Роден на 15.09.1964 година.
Интернет сайт: http://www.mouroutis.com/news.php