Образът на Иисус Христос
Писмо за Христа
(Писано от Пилата Лентулос, римски управител на Иудея, намерено в ръкописите на Ватикана)

Тука в Иудея се намира един човек, обкичен с много добродетели, който нарича себе си Иисус Христос.
Чужденците го считат пророк, а неговите последователи го почитат като син на Безсмъртния Бог.
Въздига мъртви, лекува всички болести само с една дума и чрез възлагането на ръцете си; по тяло е строен и благовиден, има лице ясно и благородно, а косите му слизат до рамената в закривени плетеници и над челото разделени; техният цвят е такъв, който е мъчно да се опише; челото му е високо и правилно, страните му приятно устроени, носът и устата съразмерни, брадата гъста и разделена, с цвят както косата и дълга колкото един пръст, очите най-живи. Изобличава с умереност и подканя с благост.
Думите му са пълни с приятност и делата му почтени.
Никога не са го виждали да се смее, но често пъти – да плаче.
Неговата умереност и неговият ум са превъзходни, и най-после той чрез голямата си хубост и чрез божествените си съвършенства надминава всеки човек.