Литургийно апостолско четиво

в † 8 Неделя след Неделя подир Въздвижение.

Гал. 1:11-19

Известявам ви, братя, че Евангелието, което аз благовестих, не е човешко,защото и аз нито го приех, нито го научих от човек, а чрез откровение Иисус Христово.
Слушали сте за някогашното мое поведание в иудейството, че аз прекомерно гонех Божията църква и я разорявах, и преуспявах в иудейството повече от мнозина мои връстници в рода ми, понеже бях голям ревнител за отеческите ми предания.
А когато Бог, Който ме избра от утробата на майка ми и ме призва чрез благодатта Си, благоволида открие в мене Своя Син, за да благовестя за Него между езичниците, – аз веднага се не съветвах с плът и кръв, нито възлязох в Иерусалим при ония, които преди мене бяха апостоли, но отидох в Арабия, и пак се върнах в Дамаск.
Отпосле, подир три години, възлязох в Иерусалим да се видя с Петра, и преседях у него петнайсет дена.Другиго от апостолите не видях, освен Иакова, брата Господен.