Евангелско литургийно четиво в 9 Неделя след Неделя подир Въздвижение

И каза им притча, като рече: на един богат човек нивата се бе много обродила;
и той размишляваше в себе си и казваше:какво да направя?няма де да събера плодовете си.
И рече: това ще сторя: ще съборя житниците си и ще съградя по-големи,и ще събера там всичките си храни и благата си,
и ще кажа на душата си:душо, имаш много блага, приготвени за много години:почивай, яж, пий, весели се.
Но Бог му рече:

безумнико, нощес ще ти поискат душата; а това, що си приготвил, кому ще остане?
Тъй бива с тогова, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога.

лит. ев. Лк 12:16-21