✝ Св. първовърховни апостоли Петър и Павел (Петровден) (Тип. с. 349, т. 5)