* Успение на св. Анна. Св. дякониса Олимпиада и Евпраксия девица (Тип. с. 378 т. 1)