Св. мчци Терентий и Помпий (Прежд. лит.) (Тип. с. 442) (Вечерта ­ Малко повечерие)