В памет на светите мъченици Атик, Агапий, Евдоксий, Катерий, Истукарий, Пактовий и Никтополион

Светите мъченици Атик и Евдоксий били войници в град Севастия[12] при царуването на Деций заедно с Катерий и Истукарий. За разпространяването на вярата в Христа светиите били хванати от пълководеца Маркел, който ги предал на многобройни мъчения. След това били хвърлени в тъмница, където били бити с волски жили по гърба и по корема, а после счупили зъбите им. По време на мъченията пълководецът се обърнал към свети Катерий и попитал:
– Ти ли си научил народа да не се подчинява на царските заповеди?
– Аз не съм учил народа да се противи на царя – отговорил той, – а да вярва в безсмъртния Цар – Христа.
След това били доведени светите Истукарий, Пактовий и Никтополион, които изповядвали Христа Бога, за което били осъдени и бити с колове, претърпели и множество други мъчения и накрая заедно с други били осъдени на изгаряне и така починали в Господа.

[12] С това име били известни няколко града. Тук става дума за Севастия Арменска