В памет на свети пророк Ахия

Свети пророк Ахия произхождал от град Силом[40] и живял при царуването на Соломон и Иеровоам[41].
При Соломон той предсказал на Иеровоам разделянето на Соломоновото царство и отпадането от него на десетте колена, които образували Израилското царство. Когато срещнал Иеровоам сам в полето, пророк Ахия разкъсал дрехата си на дванадесет части и му заповядал да вземе десет от тях в знак на това, че Господ Бог Израилев предава в ръцете му десет колена, като изтръгва царството от ръката на Соломона и ще му даде Израил, ако върви по Божиите пътища. Впоследствие, когато Авия, синът на Иеровоам, се разболял, пророкът предсказал на Иеровоамовата жена изтребването на целия им дом заради Иеровоамовото нечестие, и разселването на израилтяните зад Ефрат. Пророчеството на Ахия както за смъртта на детето, така и за съдбините на Израил се изпълнило.

[40] Силом бил град на коляното Ефремово, почти в средата на Обетованата Земя. Тук след преминаването на Иордан и завоюването на Обетованата Земя била поставена Моисеевата скиния с ковчега, откъдето получил името си и градът (Силом означава мир, покой). Градът имал голямо значение за Израил, но впоследствие Господ отхвърлил Своето жилище в Силом заради греховете на Израилевите синове.
[41] Соломон, син на Давид от Вирсавия, приемник на царството му, третият Израилски цар, най-мъдрият и най-славният от израилските царе, впоследствие омрачил царуването си с падение и идолослужение, заради което Бог отнел царството от неговия род и дал 10 колена във владение на Иеровоам, който преди това бил роб на Соломон, но след разделянето на Соломоновото царство станал пръв цар на Израилското. Дейността на пророк Ахия се отнася следователно към 1010-963 г. пр. Р. Хр.

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите (“Четьи-Минеи”) на св. Димитрий Ростовски