Свети преподобни Симеон Метафраст

Преподобният Симеон Метафраст бил византийски дръжавник, църковен писател, историк и агиограф, една от най-известните – и същевременно една от най-загадъчните* – фигури на византийската история и литература.
Св. Симеон се родил в Константинопол в заможно семейство и получил добро светско и риторическо образование. Живеел чисто и непорочно като истински аскет. Първоначално бил секретар (протасикрит) и логотет (управител на администрацията във Византия), а в края на живота си бил патриций и магистър.
Св. Симеон изпълнявал важни дипломатически задачи и се отличавал с военна храброст и държавническа мъдрост. На него било възложено да преговаря с арабите за съдбата на град Солун. Св. Симеон убедил водача им да приеме паричен откуп за град Солун и така спасил града от унищожение. Като завършил успешно мисията си, той се завърнал в Цариград и скоро след това се отделил от света и приел монашество.
Заради своя благочестив живот е причислен от светата Църква към лика на светиите (паметта му се празнува от св. Църква на 9 ноември). Михаил Псел (1018-1078) съставил неговото житие и църковна служба в негова чест.
…………….
Житията и похвалите на светиите са подобни на светлината на звездите: както звездите, утвърдени на небесата, просветляват цялата земя, и са видими и за индийците, и за скитите, озаряват земята, осветяват морето и направляват корабите на плаващите, и макар и да не знаем имената им поради голямото им множество, се удивляваме на светлата им красота, така е и със светлината на светиите: макар и мощите им да са затворени в гробове, но силата им на земята е безпределна; учудваме се на тяхното житие и се удивляваме на славата, с която Бог прославя Своите угодници.

Свети Симеон Метафраст