В памет на светите мъченици Онисифор и Порфирий
Светите мъченици Онисифор и Порфирий живели през царуването на римския император Диоклетиан. По време на жестокото гонение, повдигнато от този нечестив цар срещу християните, и те се сподобили да претърпят тежки мъчения заради Христа. Били ги нечовешки по цялото тяло и ги подхвърлили на различни страшни изтезания. След това мъчителите положили Христовите страдалци върху дълги скари и разпалили огън. Накрая ги привързали към свирепи и диви коне. Влачени от конете по каменистата и неравна земя, светите мъченици били напълно разкъсани и в такива мъчения предали душите си на Бога. Вярващите взели тайно през нощта техните останки и с чест ги погребали в селото Панкеан. При техния гроб се извършили много чудеса и изцеления за слава на Бога, Който е дивен в Своите светии и Когото прославяме в Троица[30].
© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите (“Четьи-Минеи”) на св. Димитрий Ростовски
Кондак:
Двоица мъченици, мъжествено страдали, вие потъпкахте на земята вражията гордост и се озарихте от благодатта на несъздадената Троица, славни Онисифоре и Порфирие, молете непрестанно за всички нас.

[30] Светите мъченици Онисифор и Порфирий пострадали в началото на IV в. Селото Панкеан се намирало в Македония, около планината Пангей, от която получило наименованието си. За пребиваването на мощите им в това село и за извършените при тях чудеса се споменава в 9-ата песен на канона, съставен от Иосиф Песнописец (в 3-тия тропар).