В памет на светите мъченици Антонин, Никифор, Герман и Манефа

Светите Антонин, Никифор и Герман пострадали при император Максимиан Галерий[73]. Антонин бил старец, Никифор – юноша, а Герман – на средна възраст. Те били хванати от управителя на Палестинската област Фирмилиан, който ги принуждавал да принесат жертва на идолите. Светите отказвали да сторят това и изповядвали Христа. Заради това били отведени в главния град на Палестина – Кесария, и там обезглавени.Една девица на име Манефа от Скитската страна също била хваната заедно със светите мъченици. За поругание я водели гола из града и после я предали на различни мъчения, от които тя излязла невредима с Божията помощ. Манефа извършила безброй чудеса, мнозина обърнала от идолското нечестие, научила на истинската вяра и довела при Христа. Заради това била осъдена на изгаряне. Когато пещта била нагорещена, тя влязла в нея и предала душата си в ръцете на Господа, на Когото чест и слава во веки. Амин.© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите (“Четьи-Минеи”) на св. Димитрий Ростовски.[73] В началото на IV в.