В памет на свети мъченикАлександър Солунски.
Свети Александър претърпял жестоки мъчения по време на царуването на Максимиан. Като изповядал себе си за християнин, той бил заловен и принуждаван да принесе жертви на идолите. Той не само че не се подчинил, но като се изпълнил с още по-голяма ревност към Бога, съборил жертвеника, върху който имало принесени жертви. Разгневен, Максимиан заповядал да му отсекат главата. Палачът замахнал с меча, но изведнъж се спрял.
– Какво стоиш – казал му царят – и не изпълняваш заповедта?
– Имам някакво видение – отвърнал той – и недоумявам какво трябва да означава то.
Тогава светият ги помолил да му дадат един час, за да се помоли. След като свършил молитвата си, той бил обезглавен. Като видял, че ангел предвожда душата му, царят позволил на християните да погребат тялото на светията в град Солун.
© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите (“Четьи-Минеи”) на св. Димитрий Ростовски