В памет на преподобни  Акепсим

Свети Акепсим живял при царуването на Теодосий Велики[11]. Затворил се в една малка келия и преживял в нея 60 години, без да вижда никого и без да говори с никого, молейки се само на Бога. Келията му, изкопана в земята, била много неудобна за живеене. За храна му служела леща, накисната във вода, и то веднъж в седмицата. Необходимата му за пиене вода черпел от близкия извор нощем, за да не го вижда никой. След усилени молби той приел епископски сан и след като извършил множество чудеса, в мир предал духа си на Господа.