В памет на светите апостоли Патров, Ерм, Лин, Гаий и Филолог

Светият апостол Патров бил епископ в Неапол и Путеоли /* Неапол – главен град на провинция в Италия със същото име, разположен на северния бряг на Неаполитанския залив; Путеоли – крайбрежен град в Средна Италия./ , където кръстил и довел при Христа мнозина. Свети апостол Ерм бил епископ във Филипопол/*Филипопол – древен град в Тракия./ . За светите апостоли Патров и Ерм апостол Павел споменава в Посланието си до римляните (16:14).
Свети апостол Лин, за когото апостол Павел споменава във Второто си послание до Тимотей (4:21), бил епископ в Рим, след свети апостол Петър.
Свети апостол Гаий, за когото апостол Павел споменава в Посланието си до римляните, като казва: “Поздравява ви Гаий, мой и на цялата църква странноприемник”[ Рим. 16:23 ], бил епископ в Ефес след свети Тимотей.
Свети апостол Филолог, за когото апостол Павел споменава в същото послание, като казва: “Поздравете Филолога”[Рим. 16:15. ], бил поставен от апостол Андрей Първозвани за епископ в Синона./Град на южния бряг на Черно море./
Тези свети апостоли по време на епископското си служение в посочените градове претърпели много скърби и беди заради благовестието и след като научили и обърнали мнозина към Христа, се прибрали с мир при Господа.
© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите (“Четьи-Минеи”) на св. Димитрий Ростовски.