Проведени са избори за църковно настоятелство

На 11 ноември 2012 година бяха проведени избори за църковно настоятелство съгласно устава на БПЦ, “…чл. 140  (4)  Църквата се управлява от църковно настоятелство, което се състои от 4-6 души и се представлява пред компетентните органи от енорийския свещеник, който е председател на църковното настоятелство. В определени случаи по решение на настоятелството председателят може да упълномощава и други лица да го представляват. В своята дейност  настоятелството се подпомага от прицърковни организации, като православни християнски братства и други…”
Изборите протекоха нормално и съобразно изискванията.
Резултатите ще бъдат оповестени на сайта след утвърждаването на списъка от епархийския съвет.