Литургийно Евангелско четиво в , 8 Неделя след Неделя подир Въздвижение./ев. Лк 10:25-37 /

И ето, един законник стана и, изкушавайки Го, рече:
Учителю, какво да направя, за да наследя живот вечен?
А Той му каза: в Закона що е писано?
как четеш?Той отговори и рече:
“Възлюби Господа, Бога твоего, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичката си сила, и с всичкия си разум, и ближния си като себе си”.
Иисус му каза: право отговори; тъй постъпвай, и ще бъдеш жив.
Но той, като искаше да се оправдае, рече на Иисуса:
а кой е моят ближен?
Отговори Иисус и каза:
един човек слизаше от Иерусалим в Иерихон, и налетя на разбойници, които го съблякоха, изпонараниха го и си заминаха, като го оставиха полумъртъв.
Случайно един свещеник слизаше по тоя път, и, като го видя, отмина.
Също и един левит, като стигна до същото място, приближи се, погледна и отмина.
Един пък самарянин, който пътуваше, дойде до него, видя го и се смили,
и, като се приближи, превърза му раните, изливайки елей и вино; след това го качи на добичето си, откара го в странноприемницата и се погрижи за него.
А на другия ден, като си заминаваше, извади два динария, даде на съдържателя и му рече: погрижи се за него; и, ако потрошиш нещо повече, навръщане аз ще ти заплатя.
И тъй, кой от тези трима ти се вижда да е бил ближен на изпадналия в ръцете на  разбойниците?
Той отговори:
оня, който му стори милост.
Тогава Иисус му каза: иди и ти прави също така.