1. Коя беда е най-голяма?
– Нечистото сърце, пълно с лоши мисли.
2. Кое е най-голямото щастие?
– Чистото сърце, избавило се от лошите мисли.
3. Кое е най-голямото чудо?
– Когато грешникът става свет човек.
4. Коя е най-добрата находка?
– Когато човек намери пътят на спасението в
Евангелските заповеди.
5. Коя е най-добрата молитва?
– Молитвата лишена от егоизъм.
6. Коя постъпка е най-героична?
– Отричането от похотта.
7. Кое намерение е най-велико?
– Да станеш мъченик заради Евангелските заповеди.
8. Кое действие е най-важното?
– Избавлението от неведението (незнанието).
9. Кое е най-доброто намиране?
– Намирането на истинското безсмъртие.
10. Кое расте най-бързо от всичко?
– Похотта, която избуява от най-малката мисъл.
11. Кое побеждава най-трудно от всичко?
– Гордостта, която препречва пътя към спасението.
12. Коя отрова е най-страшна?
– Сребролюбието, което убива душата.
13. Кое зрение е най-доброто?
– Зрението, лишено от лоши мисли.
14. Коя тъма е най-тъмна?
– Тъмата на греха и порока.
15. Кое е най-доброто лекарство?
– Отричането от своята воля.
16. Кой огън е най-силен?
– Гневът, който в един миг изпепелява душата.
17. Кое чувство е най-жестоко?
– Ненавистта към ближните.
18. Кое чувство е най-високо?
– Любовта към враговете.
19. Кое заблуждение е най-опасно?
– Да мислиш, че земният живот е по-добър
от Спасението.
20. Кой е най-добрият път?
– Пътят на покаянието.
21. Кой е пътят на покаянието?
– Христос.