Св. Николай ВелимировичV.

Още съвсем малко и пътят ми ще приключи.
Още съвсем малко ме придружи, Победителю
на смъртта, по стръмния път към Теб.

Защото колкото по високо се изкачвам
към Теб, толкова по-силно ме дърпат хората
надолу в своята бездна.

Бездната е пълна с надменността им
и с надеждата им да Те надвият. Истина,
колкото по-пълна е бездната им,
толкова по-далеч си Ти от нея.

Колко глупави са робите на дървото
на познанието! Не с Теб измерват силата си,
а с количеството си. Не с Твоето име
освещават закона си, а с количеството си.
Пътят на мнозинството е път на истината
за тях. Дървото на познанието е станало
дърво на злото, на глупостта и ледения мрак.

Истина, познавачите на този свят знаят
всичко, само не и това, че са слуги на дявола.
Когато дойде последният ден, дяволът ще
се зарадва на голямата си жетва. Леле, що
е щуро жито! Но поради глупостта си и
дяволът пресмята количеството,
а не пълнотата. Един твой клас струва повече
от цялата му жетва. Защото Ти пресмяташ,
пълнотата на Хляба на живота, Победителю
на смъртта, а не количеството.

Напразно казвам на безбожниците: насочете
се към Дървото на Живота и ще узнаете
повече от това, което искахте да узнаете.
От дървото на познанието дяволът ви прави
стълба за подземния свят.

Смеят ми се безбожниците казват: ти искаш
покрай Дървото на живота да ни обърнеш
към твоя Бог, когото ние не виждаме.

Истина, няма да Го видите. Светлината,
която заслепява серафимски очи,
ще изгори вашите зеници завинаги.

От всичко, което расте на земната плесен,
най-редки са тези, които вярват в Бога. Мили
мои езеро и планина, мило ми е, че и аз съм
с тези най-редки, най-нечути, най-презрени.

Още съвсем малко, братя, и пътят
ни ще приключи.

Още съвсем малко ни придружи, Победителю на смъртта.