Апостолско литургийно четиво

“..обаче, като узнахме, че човек се оправдава не чрез дела по закона, а само чрез вяра в Иисуса Христа, и ние повярвахме в Христа Иисуса, за да се оправдаем чрез вярата в Христа, а не чрез дела по закона; защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя плът.
Ако пък, залягайки  да се оправдаем в Христа, и сами се оказахме грешници, нима Христос е служител на греха? Съвсем не!
Защото, ако отново градя, що съм разрушил, сам себе си правя престъпник:
чрез закона умрях за закона, та да живея за Бога. Разпнах се с Христа,
и вече не аз живея, а Христос живее в мене. А дето живея сега в плът, живея с вярата в Сина Божий, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.

ап. Гал. 2:16-20

9 Неделя след Неделя подир Въздвижение