Занятия в неделното училище 2015 година

Запознавайки се с християнските истини и определен обем от знания от особено важно значение е по-успешното придобиване на християнски навици и култура на поведение. … Continue reading “Занятия в неделното училище 2015 година”