Помогнете

Във връзка със стартирането на належащи ремонти и необходимите подобрения в храма:
Изграждане на пристройка-параклис към основната сграда на храма за палене на свещи,
Ремонт на подовата настилка,
Реставрация на стенописите и иконостаса и други, … Цялата публикация “Помогнете”