Проведени са избори за църковно настоятелство

На 11 ноември 2012 година бяха проведени избори за църковно настоятелство съгласно устава на БПЦ, “…чл. 140  (4)  Църквата се управлява от църковно настоятелство, което се състои от 4-6 души и се представлява пред компетентните органи от енорийския свещеник, … Continue reading “Проведени са избори за църковно настоятелство”